Posts Tagged ‘makalah PERTEMPURAN AMBARAWA’

PERTEMPURAN AMBARAWA

PERTEMPURAN AMBARAWA – PERTEMPURAN AMBARAWA -Pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jendral Bethell mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan Jepang yang berada di Jawa Tengah.  Kedatangan sekutu ini diboncengi NICA.  Mulanya kedatangan Sekutu disambut baik, bahkan gubernur Jawa Tengah Mr Wongsonegoro menyepakati untuk menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi [...]